MEMBER'S PROFILE
Mahendra N. Dobaria
(Main Member)
Abhishek Estate Agency
Mobile: 09869050434
abhibaby13@gmail.com
Shop no.15, Rock Avenue, E-Plot, Hindustan Naka, Near ICICI Bank, Kandivali (W), Mumbai - 400 067.
Abhishek M Dobaria
(Associate Member)
Abhishek Estate Agency
Mobile: 09619726672
abhibaby13@gmail.com
Shop No.15, Rock Avenue, E-Plot, Hindustan Naka, Near ICICI Bank, Kandivali (W), Mumbai - 400 067
Kamal Shah
(Main Member)
Accord Investment & Properties
Mobile: 09892088088
accordinvestment@gmail.com
Shop No.2, Kamla Nagar, M. G. Road, Near Patel Nager, Kandivali (West), Mumbai - 400 067
Rakesh Satra
(Associate Member)
Accord Investment & Properties
Mobile: 09821071989
accordinvestment@gmail.com
Shop No.2, Kamla Nagar, M. G. Road, Near Patel Nager, Kandivali (West), Mumbai - 400 067
Amol Gandhi
(Associate Member)
Accord Investment & Properties
Mobile: 09833561176
accordinvestment@gmail.com
Shop No.2, Kamla Nagar, M. G. Road, Near Patel Nager, Kandivali (West), Mumbai - 400 067
Dinesh Veera
ADN Estate Consultant & Finance
Mobile: 09820286225
dineshv014@gmail.com
B/38, Gohil Mansion, S.M. Cross, Road No. 2, Kandivali (West) Mumbai - 400 067
Nimesh M. Shah
(Main Member)
Ami-Suzi Estate Consultant Pvt. Ltd.
Mobile: 09167064642
amisuziestate@gmail.com
B/4, Ground Floor, Vasant Aradhana, Mahavir Nagra, Kandivali (W), Mumbai - 400 067
Prakash G. Lane
(Associate Member)
Ami-Suzi Estate Consultant Pvt. Ltd.
Mobile: 09167064643
amisuziestate@gmail.com
B/4, Ground Floor, Vasant Aradhana, Mahavir Nagar, Kandivali (W), Mumbai - 400 067
Pramod V. Gurav
Ankita Enterprise
Mobile: 09820039839
Residence: 28633544
amisuziestate@gmail.com
Shop No.12, Sneha Vasant Complex, CHS Link Road, Mahavir Nagar,Kandivali (West), Mumbai - 400 067
Mr.Hitesh V.Kaku
Main Member
Argya Estate Consultant
Mobile: 09867317626
Residence: 09821378517
kakuhitesh13@gmail.com
19,Valera Apartment,Ramgali,Kandivali(W).Mumbai-400067
Ketan J.Gandhi
Main member
Arihant Estate Agency
Mobile: 09322532788
Residence: 02228692415
Office: 02228694715
kgarihant@rediff.com
Shop No.4,Aakanksha Apt.,Plot 303,Sector no.2,Charkop,Kandivali(W).Mumbai-400 067
Prashant Shah
Arya Estate Agency
Mobile: 09820386003
aryaestate@yahoo.co.in
Shop No. 2, Shubh Kamna Society, Mahavir Nagar, Dahanukarwadi, Kandivali (West), Mumbai - 400 067.